Skip to product information
1 of 14

Tartu Kunstimuuseum & Blind Carbon Copy

Silver Girls. Retouched history of Photography

Silver Girls. Retouched history of Photography

Regular price €24,00
Regular price Sale price €24,00
Sale Sold out
Tax included.

Izdevums “Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture” ir papildinājums tāda paša nosaukuma izstādei Tartu Mākslas muzejā Igaunijā (12.07.–27.09.2020.). Grāmata iepazīstina ar desmit agrīnajām fotogrāfēm, kas strādājušas Latvijas un Igaunijas teritorijā. Tomēr grāmata ir nevis vēsturisks pārskats, bet gan mīlošs skatījums uz apkopoto autoru dzīvi un darbiem; tajā ar cieņu aplūkota loma, ko kultūrā spēlē zaudētais un aizmirstais mantojums. Lai šo mantojumu izceltu un izgaismotu, grāmatā un izstādē iekļauti darbi, ko veidojuši trīs mūsdienu mākslinieki. Šajos darbos izmantots zudušais vai aizmirstais materiāls, un tie pierāda, ka arī mākslas darbi, kas gājuši bojā fiziskā nozīmē, joprojām turpina iespaidot mūsdienu kultūru. Manuskripti nedeg, un tāpēc arhīvi, līdzīgi rēgiem, turpinās atgriezties no nākotnes, lai lūkotu atrast kādu, ar ko sarunāties.

[ENG] The book "Silver Girls. Retouched History of Photography" has been published in conjuction with the exhibition of the same title in the Tartu Art Museum, Estonia (12.07.-27.09.2020). The book brings together ten early women photographers from the geographical region of Latvia and Estonia. However, rather than a historical overview, the book is a loving look at the life and work of the aseembled authors and cherishes the role that lost and forgotten heritage plays in culture. In order to showcase this heritage, the book and the exhibition feature works by three contemporary artists. These rely on the lost and forgotten while proving that even though works of art can be physically destroyed, they still continue to influence our current culture. Manuscripts don't burn and, thus, like ghosts, archives will continue to come back from the future to find somebody to talk to.

 

Title: Silver Girls. Retouched history of Photography
Editors: Šelda Puķīte un Indreks Grigors
Text: Joanna Hofmane, Šelda Puķīte un Indreks Grigors
Book design: Aleksejs Muraško
Publisher: Tartu Kunstimuuseum (ee) & Blind Carbon Copy (lv)
Size: 32 x 23 cm, 175 pages
Language: Latvian, Estonian, English
Release date: 2020

View full details