Skip to product information
1 of 20

Ķempes

Liepājiņa

Liepājiņa

Regular price €18,00
Regular price €25,00 Sale price €18,00
Sale Sold out
Tax included.

liepājiņa ir neparasta interjeru grāmata trīs sajūtu valodās — teksta, foto, dizaina, kuras pētījumu par Liepājas telpu arī drukas dimensijās portretē kopā. katra saruna ir rakstisks portrets liepājnieka domāšanai par telpu viņa vārdiem un darbiem, katras nosaukumā ir metode, kādā telpa veidota. katrs portrets ir māksliniecisks momentuzņēmums, kurā liepājnieks nepozē fotogrāfam, katrs kadrs detaļā izsaka būvi. katra stāsta kopaina saliekas prātā un iztēlē kā mozaīka no teksta, foto, dizaina, drukas.

liepajina is an unusual interior book in three sensory languages ⸺ text, photo, design, and their study of the Liepaja space also in print dimensions is portrayed together. Each conversation is a written portrait of a Liepaja resident thinking about the space in his words and deeds, each name contains the method by which the space is designed. Each portrait is an artistic snapshot in which a resident of Liepaja does not pose for a photographer, each frame expresses the building in detail.

Title:  Liepājiņa
Publisher: Ķempes
Language: English and Latvian
Book size: 23cm x 27.8cm x 1.7cm
Page count: 198
Release date: 2022

View full details