Skip to product information
1 of 4

LCCA

Decolonial Ecologies

Decolonial Ecologies

Regular price €25,00
Regular price Sale price €25,00
Sale Sold out
Tax included.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LCCA) izdod rakstu krājumu “Dekoloniālās ekoloģijas”, kurā apkopoti mākslinieciski pētījumi par šodien kritiskiem ekoloģijas un sociālpolitisko pārmaiņu jautājumiem Baltijas reģionā – gan veidojot dialogus starp lokāli un globāli aktuālajiem vides kontekstiem, gan mudinot izprast pagātnes lomu mūsdienu politiskajās un vides krīzēs. Krājums unikāli apvieno radošas prakses un ekokritiskās idejas, tiecoties attīstīt jaunas pieejas cilvēku un dabas kopējai ekosistēmai.

Krājuma struktūra veidota divās daļās – “Dekoloniālās” un “Ekoloģijas”. Pirmajā sadaļā “Dekoloniālās” autori pievēršas cilvēka un apkārtējās vides attiecībām, izceļot tādas tēmas kā (post)padomju mantojums, vietas nozīme un pieredze, atmiņa, tehnoloģiju un industriju ietekmētās ainavas, ekoloģisko jautājumu kultūras nozīmes un sociālās prakses, un alternatīvas stratēģijas vides krīzes un klimata pārmaiņu mesto izaicinājumu pārvarēšanai. Savukārt krājuma otrajā sadaļā “Ekoloģijas” meklētas atbildes uz jautājumiem – kā atskatīšanās pagātnē var palīdzēt izprast šodienas politiskās un ekoloģiskās krīzes un ietekmēt centienus tās risināt? Kā alternatīvu ekoloģiju idejas var attīstīt jaunas pieejas vides risinājumiem, atjaunojamu enerģijas resursu attīstībai, bioloģiskajai daudzveidībai, cilvēka un dabas kopīgajai ekosistēmai šodien un nākotnē?

Title: Dekoloniālās ekoloģijas
Text authors: Ieva Astahovska, Linda Boļšakova, Maija Demitere, Vika Eksta un Anna Griķe, Inga Erdmane, Kvīnsijs Gario, Marija Kapajeva, Diāna Leloneka, Aurēlija Maknīte, Haralds Matulis, Francisko Martiness, Oļa Mihaiļuka, Līga Spunde, Rasa Šmite un Raitis Šmits
Publisher: The Latvian Centre for Contemporary Art
Design: Aleksejs Muraško
Language: Latvian, English
Release date: 2024

View full details