Skip to product information
1 of 13

Andris Eglītis

Andris Eglītis. Pale, chopped-off parallelogram

Andris Eglītis. Pale, chopped-off parallelogram

Regular price €28,00
Regular price €35,00 Sale price €28,00
Sale Sold out
Tax included.

Andra Eglīša grāmata ir procesa nogrieznis vai telpa, kur sastapties ar Andra Eglīša glezniecību. Caur darbiem no pēdējos gados tapušām sērijām un jaunradītiem tekstiem, tā ļauj pietuvoties mākslinieka attiecībām ar laiku, vidi un materiālu. Izjust šaubu un absolūtās saslēgšanās mirkļus, ļaušanos analītiskā prāta un instinkta vilkmei. Eglīša darbi mudina izcelt viņa spēju veidot dialogu starp laikmetīgu un tradīcijās balstītu glezniecību. Grāmatai izvēlētās gleznas, faktūras un darbu tapšanas tvērumi rāda procesu, kurā, eksperimentējot ar gaismu, materialitāti, glezniecības tehniku un priekšmetu (subject matter), tiek meklēti nozīmju veidošanas ceļi.

[ENG] This book is a segment of a process, or a space to encounter Andris Eglītis’ painting. With works from recent series and expressly written texts on his artistic output, it enables one to close in on the artist’s relationship with time, the environment, and his material; to feel moments of doubt and absolute connection, as well as to yield to the pull of both analytical reason and instinct. Eglītis’ works are such as to encourage one to bring out his ability to spark dialogue between contemporary and tradition-based painting. The paintings, textures and snapshots from the making of his work testify to a process in which ways of creating meanings are sought through experiments with light, materiality, painting techniques and the subject matter.

 

Title: Pale, chopped-off parallelogram
Author: Andris Eglītis
Publisher: Andris Eglītis, Savvaļa
Text authors: Agnese Krivade, Elīna Sproģe, Ēriks Apaļais, Katerina Gregosa
Design: Aleksejs Muraško
Photographers: Reinis Hofmanis, Andris Eglītis, Aleksejs Muraško, Antons Georgs Grauds, Ansis Starks, Jānis Pipars, Valdis Ošiņš, Renārs Derrings, Dmitrijs Pošvins, Pēteris Vīksna
Language: Latvian and English
Size: 216 pages
Release date: 2022

View full details