Skip to product information
1 of 6

Self-Published

Aija Bley. Dusmas

Aija Bley. Dusmas

Regular price €12,00
Regular price Sale price €12,00
Sale Sold out
Tax included.

“Dusmas” ir Aijas Bley pašpublicēta grāmata, kurā tiek veikts performatīvs rituāls, ko papildina bērnu zīmējumi. Šie zīmējumi, kuros bērni attēlo savas dusmas, ir tapuši Aijas Bley vadītajā meistarklasē Salacgrīvas bērnu mākslas skolā. Grāmatas “flip box” radītā kustība un uz vāka tradicionālā tehnikā veidotais izšuvums, liek domāt par dusmu transformāciju, pārvēršot katra individuālās dusmas nenopietnā rotaļā.

Pašpublicētās grāmatas pēdējos gados ir viena no Aijas Bley radošajām izpausmēm, kas mijas gan ar pedagoģisko darbu, grafikas mākslu un filmu projektiem.

Grāmata ir skatāma arī video formātā.


“Anger" is a self-published book by Aija Bley, in which a performative ritual is performed, accompanied by children's drawings. These drawings, in which children depict their anger, were made during a masterclass given by Aija Bley at the Salacgrīva Children's Art School. The movement created by the flip box and the traditional embroidery on the cover of the book suggest a transformation of anger, turning each individual anger into a frivolous game.

Self-published books have been one of Aija Bley's creative expressions in recent years, interspersed with teaching, graphic art and film projects.

The book is also available in video format.


Title: Dusmas (Anger)
Publisher: Self-Published
Author, text, illustrations: Aija Bley
Language: Latvian, English
Size: 195x110, 31 lpp., embroidery cover
Edition: 50, all copies are self-made and signed by the author
Release date: 2024

View full details