Skip to product information
1 of 2

LCCA

Agorafilija. Māksla un demokrātija postkomunistiskajā Eiropā

Agorafilija. Māksla un demokrātija postkomunistiskajā Eiropā

Regular price €15,00
Regular price Sale price €15,00
Sale Sold out
Tax included.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LCCA) tulkojumu sērijā izdots ievērojamā poļu mākslas teorētiķa un profesora Pjotra Pjotrovska eseju krājums “Agorafilija. Māksla un demokrātija postkomunistiskajā Eiropā”.

Pjotrs Pjotrovskis (Piotr Piotrowski, 1952–2015) šajā grāmatā raksta par agorafiliju – vēlmi piedalīties publiskajā telpā, kritizēt un radoši pilnveidot sabiedrisko dzīvi, lai tā nepanīkst. Bijušā Austrumbloka valstīm, tostarp Latvijai, aiz muguras ir agorafobija – brīvības pretmets, sabiedrisko norišu kontrole un kultūras un mākslas pakļaušana oficiālās ideoloģijas monopolam. Pēc Aukstā kara beigām, kad brūk robežmūri un binārā ģeopolitiskā pasaules kārtība, māksla iegūst jaunu pašizteiksmi, kultūras globalizācijas ietekmē kļūstot transgresīvāka un kosmopolītiskāka. Mākslas darbs vairs nav pašpietiekams vienums, bet tiecas piedalīties politiskajā aktīvismā, anarhijā, utopijā. Pārmaiņas piedzīvo arī muzejs. Bet viena no svarīgākajām Pjotrovska atziņām – māksla palīdz mums dziedēt pagātnes traumas un orientēties tagadnes juceklīgajā pasaulē, ar savām krāsām izdaiļojot agoru – demokrātijas, brīvības un dažādības telpu.

Title: Agorafilija. Māksla un demokrātija postkomunistiskajā Eiropā
Author: Pjotrs Pjotrovskis
Publisher: The Latvian Centre for Contemporary Art
Language: Latvian
Release date: 2024

View full details